V I V E   - D E B E L Y A C S A
VAJDASÁGI MAGYAR NÓTA ÉS CSÁRDÁS FESZTIVÁL

Debelyacsa     Marsál Tito 18
Tel: 013/664-999

A VIVE hagyománnyal rendelkező társadalmi mozgalom, amelynek az a célja, hogy térségünkben ápolja a magyar kulturális - művelodési hagyaték egyik sajátos értékét: a magyar nótát és csárdást.
Tevékenységünk arra írányul, hogy alkotásra serkentsük a dalszerzőket, szövegírókat és mindazokat, akiknek munkája eredményeként új magyar nóták és csárdások hangozhatnak fel. Eddigi erőfeszítéseinket siker koronázta, hiszen kilenc év alatt megközelitőleg ezer új szerzeménnyel gazdagodott a magyar nóták és csárdások kimeríthetetlen tárháza. A pályaművek nagy része rendszeresen szerepel a Rádió és a Televízió musorán.
Megelégedéssel nyugtázhatjuk azt is, hogy az említett idő alatt sok tehetséges fiatalt kutattunk fel, akik kiváló utánpótlást jelentenek az előadók mostani nemzedékének.
A VIVE -t, amely 2002 -tol hivatalosan bejegyzett civil szervezet -a Fesztiváli bizottság irányítja. A pályázat kiírásától, a három napos rendezvény lebonyolításáig minden feladat rá hárul. A helyi szervezést az arra hivatott szervezőbizottság végzi.
Maga a Fesztivál, mint említettük már, három napig tart - minden év szeptember utolsó hétvégén rendezzük meg. Az első estén az amatőr énekesek mutatkoznak be, a másodikon az új szerzemények versenyeznek, a harmadikon pedig a győztesek és a külföldi vendégek gálabemutatóját láthatja, hallhatja a közönség, valamint a rádió hallgatók és TV nézok.
A Fesztivál hanganyagát minden évben kazettán és CD-n rögzítjük, amelyeket kizárólag a mozgalom népszerűsítésének céljára használunk fel, tehát nem kommerciális jellegűek. Emellett elkészítjuk a VIVE kottásfüzetét is, amelyben az érdeklődők megtalálhatják minden szerzemény eredeti kottáját, valamint megismerkedhetnek a szerzőkkel és az előadókkal.
A VIVE megrendezésének és a társadalmi szervezet muködtetésének évi költségei 12 ezer eurót tesznek ki. Ezt az összeget kizárólag adományokból teremtjük elő.
Az esemény jelentősége miatt a legnagyobb támogató a Tartományi Oktatási és Kulturális, valamint a Kisebbségügyi Titkárság, a Szerbiai Köztársasági Kormány és a Szövetségi Kisebbségügyi Minisztérium, a helyi önkormányzatok és civil servezetek, a társadalmi és a magánvállalatok, az egyszerű nótaszeretőemberek...
Az anyaországból is az Illyés Közalapitványtól rendszeresen kaptunk anyagi támogatást.
Reméljük, hogy tovább is számíthatunk az Önök segítségére. Előre is köszönjük.
A Fesztivál végrehajtó titkára
Mérges Sándor

Copyright © 2005 Info Centar - Debeljača