„JÓZSEF ATTILA” KULTUROTTHON

Kontakt

Igazgató:
Horti László
013-665 264
Tel/Fax:
013-664 034
dk.debeljaca@yahoo.de
 
   
A „József Attila” Kultúrotthon  1952-ben alakult meg. Az alapítók és a tagok javarészt amatőrök voltak, akik munkáját szakképzett emberek vezették. Ennek köszönve számos sikerbe és elismerésbe részesültek az akkori szakcsoportok. Ide lehet besorolni a „Drámai”, „Zene” és a „Tánccsoportot”. Évek multán a mai napig a kultúrotthon tevékenysége kiszélesedett. Újabb szakcsoportok kezdték munkájukat a kultúrotthon keretében. Megalakult a nőegylet, a hagyományápoló és megőrző, az irodalmi szakcsoport, és a vegyes kórus. Ezek újabb elismerések gyümölcsét aratták. A „Tájjellegű Múzeum” 1970-ben lett megnyitva.

               Közismert, helybeli születésű Vitkay Gyula zeneszerzőnk és versírónk emlékére 1996-ban a „József Attila” Kultúrotthon és az újvidéki RTV közös szervezésében lett megalakítva az első és egyedülálló „Magyarnóták és Csárdások” Fesztiválja a „VIVE”, amely tradícióvá vált és minden évben megrendeződik.

          Művelődési Otthonunkba, évek óta működnek a tánccsoportok, a szerb és a magyar tánccsoport. A két együttes körül 120 tagot számlál.

          A magyar tánccsoport tagjai, iskolás korú gyerekek. Az első csoportba 11-14 éves gyerekek vannak, a második csoportba 8-11 évesek. Műsorukon, Délalföldi, Somogyi, Galgamenti gyermekjátékok és táncok vannak.

           A táncok betanítását koreográfus végzi. Évente több fellépésük van, és igyekszünk részt venni minden versenyjellegű előadáson is, mint pl. a Kőketánc, ahonnan mindég helyezéssel vagy külön elismeréssel térünk haza. A különböző tájegységek táncain kívül a gyerekek megismerkednek népdalokkal és népi hangszerekkel is.

Az első csoport fellépés után

A második díjas fiatal csoport

           A tánccsoportok betanítását Lukács Imre temerini koreográfus végezi.

           Technikai vezető Kovács Magdolna, aki ügyelete alatt folynak a próbák és a népdalok betanulása.

           A tánccsoport vezetője Tatár Ilona.  A szülők segítségével  visel gondot az együttes hibamentes munkájáról.

 

          Drámai szakcsoportunk az ötvenes évek elejétől dolgozik. Az idők ritkasága volt a forgatható színpad, aminek deszkáit számos amatőr és profi színész taposta.

          A műsoron szerepeltek a Népszínművek, a dráma, a vígjáték és sok egyfelvonásos színdarab is. Többek között : „A nagymama” a „Sárgacsikó” a „Falurossza” a felejthetetlen „János vitéz” a „Huszárkisasszony” a „Kérők” stb.

 

Torontálvásárhely a magyar nóta fellegvára

 

               A „József Attila” Kultúrotthon házigazdája a Kárpátmedence terén egyedülálló magyar nóta Fesztiválnak ami a „VIVE” néven közismert. Ugyanis 1996-ban indult be ez a fesztivál amely, torontálvásárhelyi Vitkay Gyula, ismert zeneszerző és szövegíró tiszteletére lett megszervezve.

               A fesztivál nemzetközi és verseny jellegű. Minden évben pályázatot ír ki a fesztiválbizottság, új szerzeményekre és fiatal tehetségeknek, akik dalolással akarnak szerencsét próbálni.

Minden év, szeptemberi hónap utolsó hétvégéjén, három napon keresztül, a dal tölti ki minden helybeli és vendég szívét.

 

Résztvevők a "VIVE" kezdetén

 

Három évvel ezelőtt kezdett újból működni a vegyes kórus. A repertoárjukat Kolinger Béla zenetanár állítja össze, aki egyben a kórus vezetője is. Alkalmi énekeket, népdalokat, balladákat dolgoznak fel és nagy sikerrel viszik a közönség elé

 

A hosszú téli napok, megfelelő időt adnak az irodalmi szakcsoport munkájához. Közismert és helybeli írók és költők műveiből gondosan válogatva, hangzik el egy-egy költemény, novella és más kedvenc darab, amely valakit gyermekkorára, az első szerelmére stb. emlékeztet. Úgy mint a többi szakcsoportok keretében jelen van minden korosztály.

 

Hagyomány ápoló csoportjaink a Karácsonyi, Húsvéti és más szokásokat ápolnak, és elevenítenek fel az idős helybeliek emlékezete, meséi  szerint. Mint például a KECSKÉZÉS, a BETLEHEMEZÉS, a HÚSVÉTI LOCSOLKODÁS, a LAKODALMAS SZOKÁSOK és egyéb.

 

Adatközlők:

Füzér József

Tatár Ilona

Đorđević Valerija