Az 1944-es megtorlások vértanúinak emlékére

 

(Debelyacsa-Torontálvásárhely)
 
 

“Csak el akarom mondani, oda akarom helyezni a mi halottainkat is a többi áldozat mellé, hogy az évfordulókon ők is megkapják a maguk koszorúját.

Hogy ne a temető árkában, a városi szeméttel letakarva, ne föléjük ültetett akácfák töve alatt, tetejükbe letelepített teniszpálya alatt, ne sintér gödörben, ne a téglagyár agyagbányájában porladjanak.

Temessük el, számoljuk meg, írjuk be őket a halotti anyakönyvbe tisztességesen, és mondjuk meg róluk, hogy ők is áldozatok.

S mikor mind ez megtörtént, akkor ne azt hirdessük, hogy most ismét rajtunk a sor, hogy mind ezt visszaadjuk, kamatostul, mint szokás, hanem mondjuk, hogy ennek örökre vége.”

(Matuska Márton: A megtorlás napjai)

 

Szöveg és képek
Bakator János