Az 1944-es megtorlások vértanúinak emlékére
(Debelyacsa-Torontálvásárhely)
 

Hőss Gyula - kereskedő
(1888-1944)

1888. november 15.-én született Szegeden. Édesanyja Hőss Rozália 19 éves korában szülte egyetlen fiát, Gyulát. Torontálvásárhelyre visszatérve férjhez ment a fölvidéki származású Benedek Antalhoz.

A Hőss család kereskedelmi hajlama Hőss Gyulán keresztül tovább fejlődött. A kereskedés első fortélyait mostohaapjától, Benedek Antaltól szerzi, majd szakképesítést nyer Nagybecskereken a Daun-féle vasárus nagykereskedésben.

             Ifjú korában eljut Prágába is, ahol az ottani „Sparta” labdarúgó egyesület mintájára szülőfalujába is elhozza a piros-fehér mezt és az első futball-labdát.
Így alakul meg a debelyacsai Spárta futball-egyesület 1911-ben melynek első elnöke és pénztárosa lesz.
Az első világháborúból visszatérve 1919-ben házasságot köt Tóth Ferenc községi elöljáró leányával, Tóth Zsuzsannával.
1929. április 18.-án született meg fia ifj. Hőss Gyula (adatközlő).
            Kereskedői hajlama mind jobban felszínre tör ”Spec. vegyes és vas- kis és nagykereskedést” nyit.
Öt nyelven beszél (magyar, szerb, német, román és szlovák).
Így 1940-ben a kereskedők egyesületének elnöke lesz amely 43 kereskedést foglal magába.
            1944. okóberében mint sok más falusi elöljárót és polgárt, őt is fiával együtt bekísérték a községházára. Elvették tőle házának és boltjának kulcsát, fiát pedig annak anyai nagyszüleihez küldték.
            1944 október 9.-én Kovacsicára szállítják, ahol megkínozzák, ”kihallgatják” majd csoportokban szállítva őt is a kovacsicai temető falánál kivégezték.
            Bírósági eljárás nem volt kezdeményezve ellene sem, még is mint oly sok embert feltételezések szerint nemzeti és vallási hovatartozása miatt valamint vagyonuk jogtalan elkobzása miatt kellet meghalnia.

Adatközlő: ifj. Hőss Gyula (fia.)

Szöveg és kép
Bakator János