Az 1944-es megtorlások vértanúinak emlékére
(Debelyacsa-Torontálvásárhely)
 

Kerekes Imre - Okleveles jegyző
(1912-1944)

 
         
1912-ben született Torontálvásárhelyen-Debelyacsán. Gyermek és ifjúkorát szülőfalujában töltötte.1941-ben segédjegyző ként Hertelendfalvára költözött.  Ott élt a háború alatt.1944-ben tartóztatták le akkori lakhelyén Hertelendfalván és ő is, mint sokan mások áldozata lett a szomorú októberi vérengzéseknek.

Utolsó hír ként csak annyit tudunk róla, hogy bírósági ítélet nélkül lett kivégezve, azonban sírhelyének pontos helye nem tárult fel soha sem. Két árván maradt gyermekét Imrét és Attilát valamint feleségét Bús Esztert hagyta maga után.

(Adatközlő: Tatár Erzsébet)

Szöveg és kép
Bakator János