Az 1944-es megtorlások vértanúinak emlékére
(Debelyacsa-Torontálvásárhely)
 

Tóth Bálint - Tanító, lévita és kántor
(1870-1944)

1900-1920-ig a debelyacsai Református egyházhoz tartozó Elemi Iskola tanítója volt.

1920-tól az iskolákat államosították és így Tóth Bálint az iskolában, mint tanító és lévitaoktató dolgozott, valamint az egyházon belül, mint kántor működött.

Hű és odaadó munkatársa volt Gachal János tiszteletes úrnak.

 
Tatár Erzsébet az adatközlő megemlítette hogy a tanító úr diákja volt. Sovány és beteges testalkata még fokozta szigorú előadásmódját.
Szigorúsága azonban a diákok tudásával ötvöződött. Így a leckéket minden kisdiák megtanulta.Őt is
1944 októberében elhurcolták a kovacsicai fogházba. Ott nagyon megverték, de nem végezték ki, mint oly sok más honfitársát .
A kegyetlen verések azonban utólag elvitték Tóth Bálintot is a másvilágra. A verések mind a két veséjét tönkretették és miután kiengedték a kovacsicai fogházból nemsokára meghalt otthonában

(Adatközlő: Tatár Erzsébet)

Szöveg és kép
Bakator János