DOM KULTURE «JOŽEF ATILA» DEBELJAČA

Kontakt

Direktor:
Horti Laslo
013/665 264
Tel/fax:
013/664-034
Email: dk.debeljaca@yahoo.de

          Dom Kulture «Jožef Atila» je osnovan 1952. godine. Od samog početka u okviru DK je aktivno radila «Dramska»,  «Muzička» i «Folklorna» sekcija, koje su sačinjavali pretežno amateri i u saradnji sa stručnim osobama koji su vodili i organizovali rad u sekcijama. Zahvaljujući tome su sa svojim nastupima osvajali razna značajna priznanja. Tokom proteklih godina do danas sastav i rad u DK se proširio, a to su sledila nova priznanja. Osnovan je i aktiv žena, literarna sekcija, sekcija za očuvanje i negovanje narodnih običaja. Pri muzičkoj sekciji je oformljen mešoviti hor. 1970. je otvoren Etnografski Muzej.

          1996. godine je osnovan jedinstveni projekat u zajedničkoj organizaciji RTV NS i DK «Jožef Atila» na sećanje istaknutog kompozitora i tekstopisca Vitkay Gyule, pod imenom «VIVE»  Festival mađarskih varoških pesama i čardaša, koja je tradicionalna i održava se svake godine.

 

Učesnici na prvom festivalu novokomponovanih mađarskih narodnih pesama i čardaša


          Već decenijama u DK. aktivno i sa puno  uspeha radi Srpski i Mađarski Folklorni Ansambal.

Oba sastava broje oko 120 članova. Mađarski FA radi sa dva uzrasta, koji su učenici osnovne škole.

          U prvom sastavu su deca od 11-14 godine uzrasta, a drugi sastav od 7-11 godine godine uzrasta. Na programu imaju igre iz okoline «Delalfelda, Šomođa i Galgamenta». Pored nastupanja na smotrama odakle se vraćaju sa raznim odlikovanjima i priznanjima, nastupaju na raznim priredbama, proslavama. Sem narodni igara, uče  izvorne narodne pesme i izvorne narodne instrumente.

          Koreografiju uče pod upravom Lukač Imreta, korografa iz Temerina. Tehničko vođstvo radi Kovač Magdolna uz učenje izvornih pesama. Tatar Ilona, vođa ansambla u tesnom saradnju sa roditeljima vodi računa o bezprekornom funkcionisanju.

          Srpski Folklorni Ansambal počeo sa radom pre deset godina. Za ovu deceniju imao je oko 150 nastupa, širom naše zemlje, i zapažene uspehe na opštinskim i zonskim smotrama

          Danas ansambal radi u četiri sekcije i okuplja oko 8o članova.

·  Poletarci                         - uzrasta od 5-8 god.

·  Dečji pripremni ans.        - uzrasta od 8-12 god.

·  Dečji izvođački ans.        - uzrasta od 12-15 god.

·  I veterani.

          Unazad osam godina naš koreograf i umetnički rukovodioc je Nađ Đorđe. Tu je i orkestar.

          Šef orkestra je Erić Igor – harmonika, kao i pevači solisti i pevačka grupa.

          Programom rada ansambla obuhvaćane su igre i pesme svih naših naroda i narodnosti.

 

 

 

Podatke dostavili:

Fizer Jožef

Tatar Ilona

Đorđević Valerija

Copyright © 2007 Info Centar - Debeljača