MESNA ZAJEDNICA

 
 

Kontakt

Trg Maršala Tita 1
26214 Debeljača
Tel/Fax. 013/664 159
PIB: 100874193
email: mzdebeljaca@gmail.com

 

SASTAV MESNE ZAJEDNICE DEBELJAČA

SAVET MZ DEBELJAČA

Predsednik saveta MZ Stevan Lazički - Vet. Tehničar
Zamenik predsednika Lalić Urban Emeše - Dipl.ing.
Član Berkanj Julijana - Matičar
Član Nađ Bečei Klaudija - Dipl.eko.
Član Sič Ester - Med. Tehničar
Član Velimirović Mile - Trgovac
Član Juhas Šandor - Poljoprivrednik
Član Goran Šimšić - Automehaničar
Član Đinisov Dragomir - Preduzetnik
Sekretar MZ Debeljača Kočiš Imre - Maš.ing.

KOMISIJE MZ DEBELJAČA

Komisija za poljoprivredu:
1. Juhas Šandor - predsednik
2. Radosavljev Žika - član
3. Solnoki Zoltan - član
4. Cvetić Stevan - član
5. Horvat Zoltan - član
Komisija za soc.zdr.pitanja:
1. Sič Ester - predsednik
2. Tomašević Julijana - član
3. Juhas Irena - član
4. Solnoki Monika - član
Komisija za kulturu:
1. Bečei Nađ Klaudija - predsednik
2. Horti Laslo - član
3. Nađ Đorđe - član
4. Tot Horvat Andrea - član
5. Gašpar Erika - član
Mirovno veće:
1. Berkan Julijana - predsednik
2. Lazički Jovan - član
3. Lalić Imre ml. - član
4. Tot Ana - član

Komisija za urbanizam:
1. Lalić Urban Emeše - predsednik
2. Berkan Janoš - član
3. Dejan Pušac - član
4. Bečei Nađ Klaudija - član
Komisija za sport i omladinu:
1. Đinisov Dragomir

Copyright © 2020 Info Centar - Debeljača